ยุวชนกับศาสนา

ยุวชนกับศาสนา Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือยุวชนกับศาสนา เล่มนี้ เป็นการแสดงถึงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาสำหรับยุวชน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของศาสนา ลักษณะของศาสนา และเนื้อหาสุดท้ายคือ ศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์     (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้