จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว

จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว
Page 2 Page 3

นวนิยายเล่มแรกในชุด "วรรณกรรมเพื่ออาเซียน" ที่นำเสนอความสัมพันธ์ของคนในอาเซียนผ่านวรรณกรรม มิตรภาพระหว่างชานนท์ เด็กชายชาวไทยและ วิชชา เด็กหญิงชาวอินโดนีเซีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ในวัยเด็กกลายเป็นความผูกพันที่ยาวนาน ความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็ไม่มีอะไรทำลายได้เช่นกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้