มองหาคุณค่าชีวิต อ่านฟรี

มองหาคุณค่าชีวิต อ่านฟรี Free!
Page 2 Page 3

ธรรมชาตินั้นทำหน้าที่เป็น ผู้ให้ ตลอดเวลา

พระอาทิตย์ ส่องแสงให้กับมนุษย์ ให้ความอบอุ่น

ทำให้เราสามารถปลูกข้าว ปลูกผัก ผลิตอาหาร กินได้

การให้แสงสว่างของพระอาทิตย์นั้น ไม่เลือกปฏิบัติ

และไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน

เราจงดูธรรมชาติเป็นตัวอย่าง

แล้วเราจะเริ่ม เข้าใจตนเอง ดีขึ้น

                              

                              ดร.อาจอง ชุมสาย อยุธยา

 

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สุชาติ
    15 Nov 17 10:41
    หนังสือน่าสนใจมาก
1