นาคาลัย (ฉบับทดลองอ่าน)

นาคาลัย (ฉบับทดลองอ่าน) Free!
pb Page 2 Page 3

วัตถุในอ้อมแขนค่อยถูกขยับวางลงตั้งสง่ากับพื้นจนแน่ใจแล้วว่าตั้งอยู่ได้มั่นคงเพียงพอ สองมือจึงละออกก่อนรีบหันหลังกลับอย่างรวดเร็ว

เสียงอุทานบางอย่างหลุดมาจากริมฝีปากพร้อมมือที่ยกตะครุบราวพยายามควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นตระหนกทั้งที่นัยน์ตาเบิกกว้างรับภาพตรงหน้า

บุรุษร่างสูงสง่าท่ามกลางความมืด แต่ร่างนั้นกลับเหมือนมีแสงในตัวเองมากพอที่จะทำให้เห็นเรือนผมสีเข้ม กับนัยน์ตาเหมือนแก้วผลึกคู่คมได้ชัดเจน

ริมฝีปากได้รูปบนวงหน้าคร้ามเผยอน้อยๆละม้ายเอ่ยคำเรียก มือเรียวได้รูปขยับเอื้อมราวไขว่คว้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้