จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย Free!
Page 2 Page 3

..การรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โทรคมนาคมตั้งแต่อดีต จากบันทึกเอกสารและหลักฐานต่างๆที่สำคัญกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นั้นๆในรูปแบบจดหมายเหตุประกอบ“ภาพ”“เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของประเทศและความภาคภูมิใจต่อเยาวชนและบุคคลทั่วไปด้วยประวัติศาสตร์เฉพาะด้านตระหนักและรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยการศึกษาจากอดีตหรือประวัติที่เกี่ยวข้อง”
(ข้อบ่งใช้:หนังสือภาพนี้ออกแบบภาพในลักษณะพานอรามาจึงเหมาะกับการอ่านแบบหน้าคู่ Two pages view)
www.facebook.com/ThaiTelecomMilestones(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้