ไฟฟ้าสาร ฉบับ พ.ค.-มิ.ย.55

ไฟฟ้าสาร ฉบับ พ.ค.-มิ.ย.55
Page 2 Page 3
  • 100 หน้า
  • 16.81 MB
  • 18 ก.ย. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

เร่งแผนแม่บท ดันไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่มี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี เป็นประธาน กสทช. นั้น ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกจับตามองและถูกตั้งความหวังจากสังคมเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรอิสระนี้มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ นิตยสารไฟฟ้าสารได้มีโอกาสสัมภาษณ์วิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานของ กสทช.จากประธานคนปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของ “การสื่อสารของประเทศไทย” นับแต่นี้ไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้