ปล่อยวางอย่างชาวพุทธ

ปล่อยวางอย่างชาวพุทธ Free!
Page 2 Page 3

"อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง จงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่ง
ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงโดย เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้เท่านั้น หากท่านสนใจดูรายละเอียด สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=74 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้