หนังสือสวดมนต์ จปร. ฉบับสากล อักษรสยาม

หนังสือสวดมนต์ จปร. ฉบับสากล อักษรสยาม Free!
Page 2 Page 3
  • 50 หน้า
  • 11.38 MB
  • 29 ส.ค. 2555
  • เมธีกุล
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือสวดมนต์ จปร. ฉบับสากล อักษรสยาม หลักการเขียนเสียงอ่าน ปาฬิภาสา ด้วย สัททอักษรไทยปาฬิ สัททอักษรไทยปาฬิตามอักขรวิธีต้นฉบับ พระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกราช อักษรสยาม ฉบับอ้างอิงสากล พ.ศ. ๒๕๕๔(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้