พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย Free!
Page 2 Page 3
 • 2019 หน้า
 • 6.41 MB
 • 18 ส.ค. 2555
 • เมธีกุล
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุจิตโต ภิกขุ
  21 Aug 13 13:40
  ความรู้แจ้งเลิศสุดกว่าทุกความแจ้งในอนันตจักรวาล
1