ชาดกในธรรมบท

ชาดกในธรรมบท Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 0.92 MB
 • 1 ส.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

วัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือ ต้องการให้เป็นคู่มือสำหรับครูอาจารย์และนักเรียนที่กำลังศึกษาธรรมบทอยู่ จะได้รู้เรื่องราวชาดกที่ถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบททุกชาดก นอกจากนั้นยังมุ่งให้เป็น ประโยชน์สำหรับผู้ศึกษาธรรมะโดยผ่านชาดก เพราะฉะนั้น จึงได้ให้รายละเอียดที่มาและมูลเหตุของแต่ละชาดก พร้อมเสนอแนวคิดในการจับประเด็นสาระของชาดกไว้เป็นตัวอย่างในตอนท้ายของทุก ชาดกด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของชาดก ซึ่งส่วนนี้ครูอาจารย์และนักเรียนบาลีอาจไม่จำเป็นนัก เพราะรายละเอียดส่วนใหญ่มีปรากฏอยู่ในธรรมบทแล้ว (จากคำปรารภของพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติ วงศ์)


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=400 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • konnarak
  7 Aug 12 11:56
  ดีมาก
1