สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       การบวช คือ "บรรพชา" นั้น แปลความหมายง่ายๆว่า เว้น สละ ละไกด้ทั่วๆไป หมายความว่า สละสิ่งที่ไม่ดีงาม หรือบาปอกุศลต่างๆ เป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพราะว่าอกุศล สิ่งไม่ดี หรือบาปต่างๆนั้น ไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายๆ บางทีละภายนอกแล้วแต่ภายในยังละไม่ได้  ละทางกายแล้วก็ยังติดอยู่ในใจ  กว่าจะละทางใจได้ต้องฝึกฝนพัฒนากันมาก  การบวชนี้จึงถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง  คือการศึกษาที่จะพยายามละหรือขจัดกิเลส สิ่งเศร้าหมองจิต ความชั่วร้ายต่างๆให้หมดไป  
       คำสอนของพระพุทธเจ้าในสิงคาลกสูตรนี้ ชาวพุทธทุกคนควรให้ความสำคัญ และนำมาปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ให้สมกับที่ท่านเรียกว่า เป็นวินัยของคฤหัสถ์ เท่ากับเป็น มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ หรือเป็น เกณฑ์วัดความเป็นชาวพุทธ คนที่มีความประพฤติทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานนี้จึงจะเรียกได้ว่า เป็น "ชาวพุทธ"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ 
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/พระพรหมคุณาภรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พระสมัย
  5 Apr 13 10:42
  อนุโมทนาด้วยครับผม
 • บี
  5 Apr 13 09:54
  ขอบคุณที่แบ่งปันให้ผมได้อ่านหนังสื่อที่ดี ๆ ครับ
 • MeiMei
  13 Feb 13 01:04
  ขอบคุณที่แบ่งปันให้อ่านค่ะ อนุโมทนาค่ะ
1