หนังสือที่ระลึก พิธีเปิด 5 โครงการชลประทาน น้ำสร้างชีวิต

หนังสือที่ระลึก พิธีเปิด 5 โครงการชลประทาน น้ำสร้างชีวิต Free!
Page 2 Page 3
 • 85 หน้า
 • 19.44 MB
 • 8 ก.ค. 2555
 • กรมชลประทาน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดง สื่อผสม "น้ำสร้างชีวิต" 5 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก สื่อผสม "น้ำสร้างชีวิต" เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก, โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก, โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม และโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีระราชดำริให้กรมชลประทานจัดสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ซึ่งภายหลังเปิดใช้งานทั้ง 5 โครงการ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี กรมชลประทานจึงได้นำมาเผยแพร่ผ่านจอวิดีทัศน์ขนาดใหญ่ ความสูง 12 เมตร ยาว 45 เมตร ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างเป็นทางการ ณ ท่าเรือกรมชลประทาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Naphasrat Bunsakul
  9 Jul 12 01:38
  โครงการในพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวกว่า 2000 โครงการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกรตลอดพระชนม์ชีพจนถึงปัจจุบัน ต่างก็ซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...
 • ประภัทร์ บุตรดีเลิศ
  8 Jul 12 21:58
  ทรงพระเจริญ
1