กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที) [พระพรหมคุณาภรณ์]

กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที) [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ...ในเมื่อบอกว่าคนไทย หรือสังคมไทย กำลังรับผลที่สมกับกรรมของตน กรรมของตนคือกรรมของสังคมนี้ ที่ทำกันมาเป็นเวลายาวนาน คือกรรมอะไร แล้วเมื่อแก้ไข จะทำอย่างไร คำตอบมีว่า ผลกรรมใหญ่ของสังคมไทย เป็นปัญหาเรื่องคน และปัญหานั้นลึกเลยทีเดียว คือ ปัญหาคุณภาพคน  ถ้าใช้ภาษาตามหลักกรรม ก็บอกว่า คนไทยอ่อนในกุศล คือกุศลมีกำลังน้อย อยากได้กุศลง่ายๆ โดยใช้วิธีลัด แต่พอจะให้ทำกุศลจริงๆ ก็ไม่สู้ พัฒนาก้าวหน้า มุ่งแน่วไปในกุศลจริงๆ จังๆ ไม่ได้ เฉพาะอย่างยิ่งกุศลขั้นปัญญา เพราะฉะนั้น การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของคน จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสังคมไทย...
       "กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)"  เป็นหนังสือที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้นิพนธ์ได้ตัดตอนมาจากเรื่อง "ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต" โดย คงส่วนใกล้เคียงที่เข้ากันไว้ ตัดส่วนไม่เกี่ยวข้องออกไป และเขียนแทรกเสริมความบางอย่าง กลายเป็นหนังสือเล่มย่อขึ้นมาใหม่

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ภูมิรัตน์
  4 Sep 12 22:40
  ขอบคุณครับ
 • Mote Laksana
  15 Jun 11 12:44
  ขออนุโมทนาสำหรับธรรมะ ที่เป็นทานครับ สาธุ
1