ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก-ศิลปะของการดับทุกข์

ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก-ศิลปะของการดับทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๓

ศิลปะของการดับทุกข์ ปาฐกถาธรรมโดย หลวงพ่อปัญญา ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พัฒนฉัตร
    3 Jul 12 15:49
    หนังสืออ่านดี
1