คู่มือโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

คู่มือโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Page 2 Page 3

เป็นคู่มือเหมาะสำหรับสัตวแพทย์และพนักงานตรวจเนื้อในโรงงานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ทำให้ได้เนื้อสัตว์มีคุณภาพและเหมาะสำหรับการบริโภค นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ซึ่งเหมาะกับพนักงานควบคุมคุณภาพในโรงงานครับ



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้