นิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง (เวตาลปัญจวิงศติ)

นิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง (เวตาลปัญจวิงศติ) Free!
Page 2 Page 3

นิทานเวตาล เป็นวรรณกรรมสันสกฤตโบราณ เรื่อง “เวตาลปัญจวิงศติ” หรือนิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง ซึ่งถูกเล่าโดยกวีชื่อ ศิวทาส และได้ถูกเล่าขานกันต่อมากว่า ๒,๕๐๐ ปีล่วงมาแล้ว

นิทานเรื่องเวตาลนี้ เดิมได้เรียบเรียงเป็นร้อยกรอง ชื่อ ลิลิตเพชรมงกุฎ โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่ถอดมาเพียงเรื่องแรกเท่านั้น ในภายหลังพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) หรือ น.ม.ส. ได้ทรงแปลจากฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษของริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตัน จำนวน ๙ เรื่อง และจากสำนวนแปลของ ซี.เอช. ทอว์นีย์ อีก ๑ เรื่อง ทำให้ฉบับภาษาไทยของ น.ม.ส. มีนิทานเวตาลทั้งหมด ๑๐ เรื่อง  สาระบันเทิงจากนิทานเวตาลฉบับนี้อาจเห็นได้จากการที่มีผู้จัดรายการโทรทัศน์นำไปสร้างเป็นละครจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อน ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ได้แปลจากต้นฉบับเดิม ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี จนครบ ๒๕ เรื่อง และภายหลังวรรณกรรมเรื่องนี้ก็ได้รับการแปลแปลงในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง จนกระทั่งเวตาลได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี

เวตาลปัญจวิงศติ โดย ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา เล่มนี้ กล่าวได้ว่าเป็นนิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ของบรรณพิภพไทย เพราะท่านแปลจากต้นฉบับดั้งเดิมที่พิมพ์ด้วยอักษรเทวนาครี ครบทั้ง ๒๕ เรื่อง

ด้วยเหตุนี้ นอกจากความบันเทิงแล้ว สิ่งที่นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์จะให้แก่ผู้อ่าน จึงลึกไปถึงโลกทัศน์และชีวทัศน์อินเดียดั้งเดิม นับเป็นหนทางย้อนกลับสู่การศึกษา “รากเหง้าแห่งวิถีตะวันออก” ได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Arpaporn Angsachon
  14 Jan 17 00:32
  ขอบคุณมากที่เผยแพร่หนังสือดี ๆ แบบนี้ให้คนไทยได้อ่าน ได้มีความรู้ ขอให้เป็นแหล่งความรู้ดี ๆ ให้กับสังคมตลอดไปค่ะ
 • ชอบอ่าน
  5 Oct 14 22:43
  ขอบคุนครั
 • Pittaya
  19 Jul 14 14:17
  ชอบๆ
 • กระต่าย โหด
  2 Mar 14 22:01
  ชอบ
 • eaf4444
  18 Feb 14 08:41
  ขอบคุณมาก
1 2 3 4 5  ...