จักรกลเสมือน หมายเลข ๑.... VMware ESXi 4.0 [ตัวอย่าง]

จักรกลเสมือน หมายเลข ๑.... VMware ESXi 4.0 [ตัวอย่าง] Free!
Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Satis
    17 Sep 12 16:59
    ดีมากคับ
  • nu
    11 Feb 12 08:33
    หนังสือน่าอ่านมากเลยครับ
1