คู่มือชีวิต 3 ชุดเพื่อนไม่ใช่พาล มารไม่ใช่มิตร

คู่มือชีวิต 3 ชุดเพื่อนไม่ใช่พาล มารไม่ใช่มิตร
Page2 Page3 Page4

     ศิลปแห่งการมีเพื่อน และเป็นมิตรอย่างมีความสุข อบอุ่น และเข้าใจ
ข้อคิดเตือนใจของพระเถระผู้ทรงปัญญา และนักปราชญ์ราชบัณฑิต ผู้ใด
ได้อ่านสามารถคัดเลือกมิตรที่ดีให้แก่ตนเอง และคนพาลก็ไม่กล้ามาทำลาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้