ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำความชั่ว

ขยันทำความดี จนไม่มีเวลาทำความชั่ว Free!
Page 2 Page 3

       คำว่า "ขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำชั่ว" เป็นอุบายที่ทำให้เกิดสำนึกขึ้นมาในใจว่า วันเวลาที่จะใช้ทำคุณความดีแต่ละอย่างได้สำเร็จลุล่วงก็ล้วนเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้ว จะเอาเวลานาทีเหล่านี้ไปก่อกรรมทำชั่วทำไม?
       หากตระหนักได้เช่นนี้แล้ว ย่อมไม่สมควรเผลอปล่อยใจออกไปก่ออกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิด ป้องกันหรือไม่เปิดโอกาสให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างกุศลจนผลิแย้มและเบ่งบานขึ้นในใจและความประพฤติกายในกุศลไว้เสมอๆ อันเป็นการทำลายอกุศลเก่าไปในตัว คือไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งปล่อยใจไปเผลอคิดกับอกุศลในอดีตที่ดับไปแล้ว หรือไม่เอาอกุศลจากบุคคลภายนอกมาหลงคิดไม่พอใจ ซึ่งเป็นการก่ออันตรายโทษภัยแก่ใจจากการหลงคิดผิดนั้นเอง  

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ฉัตรชัย
    1 Oct 12 09:35
    ขอบคุณครับ อนุโมทนาสาธุครับ
1