ฮู้ซื่่อๆ รู้ซื่อๆ รูู้สึกตัว

ฮู้ซื่่อๆ รู้ซื่อๆ รูู้สึกตัว Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเฉพาะกิจเพื่อโครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
 
l ประวัติหลวงพ่อโดยสังเขป
l จากหลวงพ่อเทียนสู่โลกแห่งการเจริญสติ   ...ศ.นพ.ประเวศ วะสี
l เล่าเรื่องหลวงพ่อเทียน   ..ท่านเขมานันทะ
l หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก   ...พระไพศาล วิสาโล
l หลวงพ่อเทียนผู้ที่ผมไม่เคยพบ แต่ได้รู้จัก ...นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    13 Oct 14 08:11
    สาธุ สาธุ สาธุ
  • Ting
    29 Jun 12 04:41
    อนุโมทนา สาธุ ปฏิบััติตามแนวทางหลวงพ่อแล้ว เกิดศรัทธามากค่ะ
1