FACE MAGAZINE SMEs MEDIA KIT 2012

FACE MAGAZINE SMEs MEDIA KIT 2012 Free!
 • 8 หน้า
 • 1.81 MB
 • 6 มิ.ย. 2555
 • เฟซ แมกกาซีน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

FACE SMEs คือ - นิตยสารแจกฟรีเล่มแรก - เน้นส่งเสริมธุรกิจ - สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ - สร้างรายได้ - นิตยสารที่ช่วยโปรโมทธุรกิจ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจ ไปพร้อมๆกัน - ทำการตลาด - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า และบริการ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Gee
  6 Jun 12 21:44
  แนะนำค่ะ
1