เปิดใจรับความสุข [พระไพศาล]

เปิดใจรับความสุข [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       เพียงเปิดใจให้กว้างก็จะเห็นความสุขอยู่รอบตัว และหากทำใจให้ว่าง ความสุขก็จะเข้ามานั่งในหัวใจ แต่เนื่องจากทุกวันนี้เราปล่อยใจให้จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคต หรือหมกมุ่นครุ่นคิดกับเรื่องร้อยแปด จึงไม่สามารถเปิดรับความสุขที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะได้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล 
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/visalo(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • จิรศักดิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์
  28 Sep 19 18:17
  ขอบคุณมากครับ
 • ปานทิพย์
  3 Jun 12 12:25
  อนุโมทนาค่ะอนุโมทนา สาธุ
 • pornchai p.
  23 May 12 06:01
  thank you
 • อารี
  17 Oct 11 22:55
  อนุโมทนาค่ะ
 • ปอน
  21 Sep 11 18:42
  ความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใด ๆ เป็นสุขได้ทุกที่ทุกเวลา คือสุขที่เกิดจากการสัมผัสได้ในความเป็นแก่นแท้ของสัจจะธรรม โดยเฉพาะความเป็นจริงของ ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันอยู่เนือง ๆ จนกว่า ชีวิตเราจะหาไม่ อันเป็นจดสิ้นสุดแบบเดียวกันของสัตว์โลกที่ไม่มีชีวิตใดหนีพ้น
1 2