วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2563

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2563 Free!
วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2563 ในฉบับพบกับ ..  รายงานฉบับใหม่ของ ILO ชี้ COVID-19 ส่งผลให้ค่าจ้างลดลง [หน้า 12] สหภาพแรงงานใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เรียกร้องการขึ้นค่าจ้าง แม้อยู่ในภาวะ COVID-19 ระบาด [หน้า 15] คนทำงานสาธารณสุขในสหรัฐฯ เสียชีวิตจาก COVID-19 มากกว่า 2,900 คนแล้ว [หน้า 18] พนักงานส่งอาหารแอปพลิเคชันในออสเตรเลียตาย 4 คนในรอบ 2 เดือน [หน้า 20](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้