เขียน E-MAIL ธุรกิจติดต่อซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ

เขียน E-MAIL ธุรกิจติดต่อซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 20.92 MB
  • 12 ธ.ค. 2563
  • -ลัดดาวรรณ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿500.00 ฿349.00

E-book "เขียนอีเมล์ธุรกิจติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ" เล่มนี้จะให้คุณเรียนรู้การเขียนอีเมล์ที่สั้น กระชับ และสละสลวย เพียงแค่ใช้สำนวนและรูปแบบประโยคในหนังสือเล่มนี้ โดยมี 10 หัวเรื่องใหญ่ ๆที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ และพร้อมตัวอย่างอีเมล์แต่ละสถานการณ์และฉบับแปลเป็นไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้อ่านสามารถนําเอาไปใช้หรือนําเอาไปดัดแปลงแก้ไขใหม่ให้เหมาะกับกิจการงานของตัวเองได้เลย นอกจากนี้ในบทส่งท้ายยังมีรายละเอียด e-mail/Line ที่สามารถติดต่อผู้เขียนได้กรณีมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมในขณะอ่านหนังสือเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้