กลยุทธ์การตลาดโดนัท (เชนฟาสต์ฟู้ด) ปี2562

กลยุทธ์การตลาดโดนัท (เชนฟาสต์ฟู้ด) ปี2562

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาดพร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( MarketMixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )