ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว Free!
Page 2 Page 3
  • 64 หน้า
  • 27.91 MB
  • 25 เม.ย. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ทัศนคติ พฤติกรรม วิถีชีวิต และแรงจูงใจของคนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดข้างต้นในลักษณะกลุ่มวิถีชีวิต ตลอดจนการกำหนดแนวทางส่งเสริมการตลาด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้