เกร็ดไก่ชนใต้

เกร็ดไก่ชนใต้ Free!

ไก่ชนมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากไก่ชนภาคอื่น คือ มีโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่ มีน้าหนักมาก และสมส่วนสวยงาม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้