ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2)

ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวในปี 2554: การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2) Free!
Page 2 Page 3
  • 39 หน้า
  • 4.22 MB
  • 25 เม.ย. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว การรวบรวมข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงทัศนคติ ความรู้สึก ความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 12 ตลาด ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย อิสราเอล และแคนาดา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้