จดหมายข่าวสมองไหลกลับ สวทช. ฉบับที่1-55 เดือนพฤษภาคม

จดหมายข่าวสมองไหลกลับ สวทช. ฉบับที่1-55 เดือนพฤษภาคม Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวงานสมองไหลกลับ สวทช. ฉบับที่ 1/55 เดือนพฤษภาคม เนื้อหาประกอบด้วย - บรรณาธิการทักทาย - ข่าวสารจาก สวทช. - 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ - ร่วมงานกับ สวทช. ในรูปแบบ Non-payroll Researchers - เรื่องเด่นในฉบับ - แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2555-2559 - โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสิ่ง แวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม - เรื่องเล่าจากต่างแดน - กริดอัจฉริยะ - Geo Pictures Technology - งานวิจัยเด่นของ RBD - จีโอพอลิเมอร์ 1 ใน 10 เทคโนโลยีอนาคตของโลก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้