เรียนภาษาจีนให้สนุก #2 คู่มือครู (ฉบับปรับปรุง) : ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 2

เรียนภาษาจีนให้สนุก #2 คู่มือครู (ฉบับปรับปรุง) : ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 2
Page 2 Page 3

การสอนประสมเสียงสระและพยัญชนะในพินอิน การนับจำนวนในภาษาจีน คำเรียกคนในครอบครัว การสนทนาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน พร้อมเกร็ดความรู้ประจำหน่วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้