วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน–มิถุนายน) 2563

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน–มิถุนายน) 2563 Free!

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 20 ฉบับที่&nbsp;2 (เมษายน–มิถุนายน) 2563 ประกอบด้วยปก เรื่องเด่นในเล่ม ดัชนีเรื่อง และบทบรรณาธิการ <span style="font-weight: bold;">สนใจเนื้อหาฉบับเต็มติดต่อเราที่ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง</span> โทร. 0 2141 0920 , 0 2141 0923 สนใจซื้อโดยการสมัครเป็นสมาชิกคลิกที่ลิงค์ <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Document/Document_020119_151141.pdf?2019" target="_blank">ใบสมัครสมาชิก</a></span>&nbsp;ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ศาลปกครองที่ลิงค์ <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.admincourt.go.th/" target="_blank">www.admincourt.go.th</a></span><br />(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้