ก่อนจะเป็นหัวหน้าวิถีโค้ช

ก่อนจะเป็นหัวหน้าวิถีโค้ช
Page 2 Page 3
  • 218 หน้า
  • 5.61 MB
  • 25 มิ.ย. 2563
  • ชัชวาลย์ สัจจรักษ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿215.00 ฿159.00

✅ เป็นหนังสือแนวกลยุทธ์ให้คนที่เป็นหัวหน้าใช้ในการปลุกบรรยากาศการงานให้กับลูกน้องยุค 4.0 ทำงานได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ โดยใช้หลักการโค้ช ✅ เป็นการเล่าเรื่องแบบการโค้ช (story coaching) โดยใช้เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง เชื่อมโยงเข้ากับหลักการด้านการโค้ช และการตั้งคำถามแบบโค้ช เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการสำรวจตนเองตลอดการอ่าน ✅ ภาษาที่ใช้เน้นภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวในการสื่อความกับบริบทของคนทำงานในองค์กร ✅ การเรียบเรียงเรื่องราวมีความแปลกใหม่ โดยวางรูปแบบการสื่อสารเสมือนการพาผู้อ่านร่วมเดินทางไปกับผู้เขียน เพื่อให้มองเห็นความคิด การกระทำ และผลลัพธ์ ณ สถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านเลือกสรรเฉพาะมุมคิดที่มีประโยชน์ไปต่อยอด ✅ หนังสือเป็นโค้ชให้กับผู้อ่าน ผ่านคำถามแบบโค้ช และบันทึกการเดินทางเพื่อการพัฒนาตนเอง ✅ หัวหน้างานสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ทันที ✅ รวบรวมความเป็นหัวหน้าวิถีโค้ชไว้อย่างครบถ้วน ทั้งหลักการ กระบวนการ ทักษะการโค้ชต่างๆสำหรับการบริหารศักยภาพของทีมงาน ✅ เป็นหนังสือที่มุ่งให้แนวคิด และวิถีการจูงใจให้คนยุค 4.0 ยินยอมทำงานให้ด้วยความเต็มใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้