นิทานพุทธประวัติชุดประกาศธรรม

นิทานพุทธประวัติชุดประกาศธรรม
Page 2 Page 3

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน
ภาค ประกาศธรรม การสั่งสอนธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรรมสภา เรียบเรียง

            ในช่วงเล่มที่ 3 ภาค ประกาศธรรม การสั่งสอนธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กล่าวถึงตอนการประกาศเผยแพร่พระธรรม การโปรดพระบิดา การเผยแพร่ธรรมไปยังดินแดนต่างๆ
ทั้งนี้ภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ
อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้