การตูนชุดกฎแห่งกรรม เรื่อง นอกฝัน

การตูนชุดกฎแห่งกรรม เรื่อง นอกฝัน
Page 2 Page 3

หนังสือการ์ตูนชุด  KAMMA กฎแห่งกรรม 3 เล่ม
โดย ท.เลียงพิบูลย์

         หนังสือ KAMMA เป็นหนังสือการ์ตูนที่สร้างมาจากเรื่องจริงมีทั้งหมด 3 ตอน 3 เล่ม
โดยคัดสรรเรื่องมาจากกฎแห่งกรรมของคุณ ท.เลียงพิบูลย์มาดัดแปลงในรูปแบบ
ฉบับการ์ตูนเพื่อความจรรโลงใจเหมาะกับทุกวัยผู้สนใจ โดยมี 3 เรื่องดังนี้

1.ชะตากรรม
2.นอกฝัน
3.สิ่งลี้ลับที่นักวิทยาศาสตร์รับรอง (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้