มหาปราชญ์ขงจื่อ

มหาปราชญ์ขงจื่อ
Page 2 Page 3
  • 212 หน้า
  • 61.87 MB
  • 21 พ.ค. 2563
  • ธรรมสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿180.00

หนังสือ ขงจื่อ มหาปราชญ์แห่งแผ่นดิน
โดย เจือจันทร์ อัชพรรณ

        ชีวประวัติ และคำสอนบัณฑิต ๖๐ ข้อ หลักการที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้