Febuary 2020 Issue 7 Volume 2

Febuary 2020   Issue 7   Volume 2
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 32.37 MB
  • 29 เม.ย. 2563
  • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿39.00 ฿39.00

นิตยสาร Healthy Me+ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2ของปี 2020 เป็นนิตยสารที่มีเรื่องราวสาระของสุขภาพ ที่ช่วยส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น ยิ่งในปัจจุบันที่โรคโควิด 19 เข้ามาแทรกแซงชีวิตความเป็นอยู่ที่ปกติของผู้คน ทำให้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป จนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า New Normal ในเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องราวของการทำงาน ว่าการทำงานแบบ Multitasking ดีจริงหรือไม่ การเลี้ยงลูกแบบไหนที่ทำให้เขาเป็นคนใฝ่ดี และวิธีในการแก้อาการนอนกรน รวมถึงเรื่องราวสาระดีๆอื่นๆอีกมากมาย ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดี ไปด้วยกันกับทีมงาน  Healthy Me+ นะคะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้