จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม (Light and Quantum Milestones)

จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม (Light and Quantum Milestones) Free!
Page 2 Page 3

ผลผลิตชิ้นใหม่หนังสือภาพสี่สีนี้เพื่อ ..."เรียนรู้อดีต เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง" กับจดหมายเหตุวิทยาการด้านแสงที่ตามหลังโลกมากว่าสี่ร้อยปีและเกือบร้อยปีกับเทคโนโลยีเชิงควอนตัม โดยเทียบเคียงพัฒนาของโลกและของประเทศไทยเพื่อเข้าใจสถานะภาพตนเองบนถนนพัฒนาการโลกกว้าง สู่การยอมรับแล้วปรับตัวให้ทัน ก่อนที่จะ "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"ถ้วยเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต รวมทั้ง ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันต่อเทคโนโนยีลวงหรือนโยบายคำหวานและสร้างความขลังด้วยวิทย์เทียมได้ด้วย หนังสือภาพนี้เหมาะสำหรับทุกระดับวัยและไม่จำกัดพื้นความรู้ ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก สมาคม IEEE Thailand section ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบางพลัด 011-215299-7

((แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้