คลื่นรัก (ebook)

คลื่นรัก (ebook)
Page 2 Page 3

เพราะ เขา คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
เธอ ยอมทำทุกทางเพื่อให้ได้เป็นคนสำคัญที่สุดของธชา
เมื่อความหวังพังทลาย โลกทั้งใบของเธอก็สูญสลายไปด้วย
ตายเสียดีกว่าที่จะต้องถูกเขาลืมเลือนไปจากหัวใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้