อยากให้กอด - ทดลองอ่าน

อยากให้กอด - ทดลองอ่าน Free!
Page 2 Page 3
  • 18 หน้า
  • 0.52 MB
  • 1 ส.ค. 2562
  • เข็มเขียน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สถานการณ์ตกกระไดพลอยโจนทำให้ตระการทิพย์ต้องกลายเป็นหัวขโมย

แต่ก็ดีนะ..เพราะเมื่อเมฆม่านจับตัวเธอได้พร้อมหลักฐานของกลาง

เขากลับละลายหัวใจดวงกระด้างของเธอด้วย..อ้อมกอด