เจ้าของโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ใครๆก็ทำได้

เจ้าของโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ใครๆก็ทำได้ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1

ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!   ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมฯ

 หนังสือ เจ้าของโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ใคร ๆ ก็เป็นได้    

คัมภีร์สำหรับผู้เริ่มต้นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมฯ ถ่ายทอดจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้