คู่มือมนุษย์ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น

คู่มือมนุษย์ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น
Page 3 Page 2

หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าพุทธศาสนาทีแท้นั้นพระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Nopporn
    14 Apr 12 17:50
    ตั้งใจจะปฎิบัติตามเต็มที่ค่ะ
1