Creative Thailand เดือนกรกฎาคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

Creative Thailand เดือนกรกฎาคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 8.64 MB
  • 3 ก.ค. 2562
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Unfair Advantage ชนะด้วยแต้มต่อ สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่องค์กรครอบครองอยู่นั้น เป็นของมีค่า หายากหรือถึงขั้นเลียนแบบและทดแทนได้ยาก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้