วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2562

วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2562 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2562 ในฉบับพบกับ .. องค์กรแรงงานเผยดัชนี 10 ประเทศ 'ยอดแย่' ของ 'คนทำงาน' ปี 2562 [หน้า 10] ภาคประชาชนห่วงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย [หน้า 13] พบครูสิงคโปร์ทำงานยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD [หน้า 14] 'งานไม่มั่นคง' ในทัศนะ 'มาร์คซิสต์' [หน้า 21](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้