ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม Free!
Page 2 Page 3

       'ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม' เป็นคู่มือชาวพุทธในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและถูกต้องกับสถานะภาพของตนในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เป็นคู่มือที่ผู้สนใจในการปฎิบัติธรรมจะพึงเลือกเฟ้นหัวข้อธรรม เพื่อนำไปใช้เป็นแบบแผนในการครองตนได้ทุกสถานที่และเป็นคู่มือของนักพูด-นักเขียนสารคดีธรรม ในการอ้างอิงหัวข้อธรรม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • หญิง
  6 Dec 12 11:42
  เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ
 • Kasem S.
  6 Nov 12 09:17
  Thank you.
 • คนไทย
  1 Feb 12 22:56
  ขอบคุณอย่างสูง ขอให้ผู้ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้ทราบ เกิดปัญญาปฏิบัติได้โดยทั่วกัน
 • 10 Dec 11 03:05
 • กวิตา
  28 Sep 11 09:23
  สิ่งดีๆ ที่ควรจะเรียนรู้
1 2