โปรโมต Facebook Page ด้วย Keyword + SEO

โปรโมต Facebook Page ด้วย Keyword + SEO
Page 2 Page 3

  เปิดเผยวิธีค้นหา+วิเคราะห์ Keyword ที่เหมาะสม ด้วย Keyword Planner พร้อมรวบรวมช่องทางการแทรก Keyword เพื่อตั้งค่าและปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของ Facebook Page ให้ถูกหลัก SEO อย่างเช่น...
 • การตั้งชื่อ Page
 • การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Page อาทิ หัวข้อ (Topics), คำอธิบาย (Description) ฯลฯ
 • การเขียนสเตตัสใน Page
 • การโพสต์ภาพ/วิดีโอ
 • การใส่ Hashtag
 • การติดดาวให้ Facebook Page เพื่อช่วยให้ค้นพบใน Facebook Graph Search ได้ง่าย

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

  (แสดงความคิดเห็น)

  ความคิดเห็น

  ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้