ไฟแฝงรัก

ไฟแฝงรัก
Page 2 Page 3


นิยายศิรารัยที่ให้ผู้อ่านมากกว่าความบันเทิง

ไฟแฝงรัก

นิยายรักโรแมนติกซาบซึ้ง

(นิยายรักโรแมนติกแสนสนุกที่อ่านได้ทุกเพศทุกวัย )

จัดทำขายในรูปแบบพ็อกเกตบุ๊คหรือหนังสือพิมพ์เล่ม

เนื้อในใช้ตัวหนังสือฟ้อนต์ 14 pt.

เฉพาะไฟล์พิมพ์เล่มเพิ่มบทส่งท้ายให้อีก 1 บท 

รวมเป็น 69 ตอน 344 หน้า

สั่งซื้อโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ได้รับหนังสือในเวลา 7 วันทำการ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้