อยู่กับคำว่าความรู้สึก

อยู่กับคำว่าความรู้สึก
Page 2 Page 3

มันไม่ได้อยู่ที่เราเจออะไร มันอยู่ที่เราคิดอย่างไร
เปลี่ยนโลกได้ด้วยตัวเราเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้