สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง ๓ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก

สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง ๓ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก
Page 2 Page 3

          สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง ๓ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก เป็นพระราชนิพนธ์ของพญาลิไท...พระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์สุโขทัย
เป็นหนังสือที่รวมภาพ พร้อมคำบรรยาย ที่เตือนสติชาวพุทธทุกคน ให้รู้จักทำแต่ความดี ไม่กระทำกรรมชั่ว และการตั้งตนในการดำเนินชีวิตให้อยู่ใน
ทางสายกลาง
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • กนกพร นันทา
    24 Feb 14 16:44
    สนุกจัง
1