เลียนแบบ แยบยล

เลียนแบบ แยบยล
Page 2 Page 3
  • 345 หน้า
  • 8.02 MB
  • 7 ม.ค. 2562
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿300.00 ฿239.00

ธุรกิจที่โดดเด่นในระดับปฏิวัติวงการของโลกจำนวนมาก ล้วนแต่เริ่มต้นจากการเลียนแบบ ดังที่ แซม วอลตัน ผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ต เคยกล่าวว่าสิ่งที่ผมทำลงไป กว่าครึ่งเป็นการเลียนแบบคนอื่นทั้งสิ้น

ทำไมบางบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่นานก็ถูกบริษัทคู่แข่งเลียนแบบได้ง่าย ทำไมบางบริษัท ทั้ง ที่เริ่มต้นจากการเลียนแบบ แต่กลับสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนคู่แข่งไล่ตามไม่ทัน

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่...ชี้ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของการเลียนแบบ แต่หนังสือเล่มนี้จะลงลึกถึงตรรกะของการเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างครบถ้วนรอบด้าน

คุณจะได้เรียนรู้จากธุรกิจชั้นเลิศ ว่ามีธุรกิจใดเป็นต้นแบบ บริษัทที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญในการเลียนแบบอย่างลึกซึ้งถึงแก่นอย่างไร 

เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการเลียนแบบอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จในการเลียนแบบอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ  P-VAR (Position, Value, Activities, Resources) 

การเลียนแบบ ไม่ใช่แค่การทำตามเพียงเปลือกนอก ซึ่งไม่ต่างอะไรกับลิงเลียนแบบคน แต่ต้องอาศัยภูมิปัญญา จึงจะประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ว่าเหนือและดีกว่าต้นแบบ  จนเป็นต้นแบบสำหรับธุรกิจรุ่นหลังต่อ

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้