เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)
Page 2 Page 3
  • 314 หน้า
  • 42.27 MB
  • 20 ธ.ค. 2561
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿255.00 ฿249.00

เพื่อเป็นตำราเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับเรียนรู้คันจิตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลาง ซึ่งเป็นคันจิที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความรักความชอบในคันจิ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้